Rusça
A1-         BAŞLANGIÇ SEVİYE1      "Rusça kursu A1 Seviyesi sonunda kursiyer;
Kiril alfabesini tanıma, günlük hayattaki alışıldık ve basit cümlelerle kendini ifade edebilme
Konuşulanları küçük kelime grupları halinde anlayabilme
Kısa cümleleri okuyabilme, ses ve harfleri tanıyabilme
Başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilme ve bu türden cevaplar verebilme"
A2-         BAŞLANGIÇ SEVİYE2      "Rusça kursu A2 Seviyesi sonunda kursiyer;
Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilme
Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilme
Cümle ve kısa diyalogları okuyabilme
Olumlu, olumsuz cümleleri, basit diyalogları kurabilme ve yazabilme"
B1-         ORTA SEVİYE1   "Rusça kursu B1 Seviyesi sonunda kursiyer;
Yaşadığı tecrübe ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir.
Okul, iş, boş zamanlar vb. alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun başlıca önemli notlarını anlayabilir.
Kısa makale ve seviyesine uygun basit içerikli kitapları okuyabilir.
Olumlu, olumsuz cümleleri, diyalogları kurabilme ve yazabilme"
B2-         ORTA SEVİYE2   "Rusça kursu B2 Seviyesi sonunda kursiyer;
Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilme, güncel bir soruya karşılık,  bir konunun farklı yönlerini dile getirebilme
Sohbet esnasında spontane ve akıcı bir şekilde anlayarak diyalog kurabilme
Somut ve soyut zor metinleri okuyabilme
Hafif karmaşık cümleler veya tasvir paragrafları yazabilme"
C1-         İLERİ SEVİYE1    "Rusça kursu C1 Seviyesi sonunda kursiyer;
Dili günlük hayatta, iş hayatında mesleki eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkili bir şekilde kullanabilme
Açık, net ve sistemli bir şekilde karmaşık durumları anlayabilme, kendini ifade edebilme ve bunu yaparken farklı stratejiler kullanabilme
Çok farklı alanlarda çok zengin içerikli uzun metinleri anlayabilme ve mantıksal bağlantılar kurabilme
Geçmiş olayları, pişmanlıkları, kişisel geçmişi yazabilme ve tanımlayabilme, hikâye anlatabilme ve derin içerikli metinler yazabilme"
C2-         İLERİ SEVİYE2    "Rusça kursu C2 Seviyesi sonunda kursiyer;
Kendini akıcı ve tam olarak spontane bir şekilde ifade edebilme ve karmaşık durumlarda bile anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde ifade edebilme
Duyduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilme
Okuduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilme, çeviri yapabilme
Yazılı ve sözlü kaynaklardan aldığı bilgileri özetleyebilme ve açıklamalı bir şekilde sunabilme"